Santa Maria. Eris in biblioteca su laboratòriu in limba sarda pro is pitzocheddos de s’iscola primària

Bene meda su laboratòriu in limba sarda aparitzadu eris a merie dae s’isportellu linguìsticu e dae sa biblioteca comunale de Santa Maria Navarresa pro is iscolanos de s’iscola primària.  Is pitzocheddos ant partetzipadu a sa videoletura de su contu “Luisa. Una pudda in circa de crastiles” contadu in sardu e in italianu dae sa bibliotecària Brunella Murru e dae s’operadore linguìsticu Ivan Maròngiu. Su contu allegat de una pudda atrivida e acunnortada, chi non ddi praghet su logu in ue bivet, ma dd’agadat prus a si nd’andare in chirca de aventuras, o de crastiles, comente si narat in baunesu. Una … Continua a leggere Santa Maria. Eris in biblioteca su laboratòriu in limba sarda pro is pitzocheddos de s’iscola primària

Limba Sarda: is cursistas de Gelisuli e de Àrthana  a Oroteddi  pro s’eventu “L’ischis ma non l’ischis”

Cursos de Limba Sarda: su 15 de nadale in Oroteddi pro s’intregu de is atestados de frecuèntzia a is durante s’eventu “L’ischis ma non l’ischis” Domìnigu su 15 de mese de idas is istudiantes de su Cursu de Limba e Cultura Sarda de Gelisuli e de Àrthana  ant a partetzipare, acanta s’ex Mattatoio de Ortoteddu a su cunvegnu “L’ischis ma non L’ischis”, s’eventu prus abetadu de s’annu dae dotzentes e dischentes de is curos de limba sarda organizados in is diversos tzentros de s’ìsula dae s’Istitutude Istùdiu e de Chircas Camillo Bellieni de Tàtari. Ant a èssere presentadas is relatziones … Continua a leggere Limba Sarda: is cursistas de Gelisuli e de Àrthana  a Oroteddi  pro s’eventu “L’ischis ma non l’ischis”