Talana. Torrat su laboratòriu “Sa Stalla”, pro is pitzinnos de  s’asilo

A pustis de sa bona resèssida de su laboratòriu apariztadu dae s’Isportellu Linguìsticu Subracomunale e dae sa Bbilioteca Comunale de Talana mèrcuris su 29 de maju, laboratòriu a tìtulu “Sa Stalla”, dedicadu a is pitzinnos de s’iscola primària (6-10 annos), pro mèrcuris chi benit, su 19 de mese de làmpadas, s’Ufìtziu Linguìsticu e sa biblioteca proponent sa matessi atividade adatada a is pitzionnos de s’iscola de s’infàntzia (3-5 annos). Custa sa locandina de s’atopu.   Annunci Continua a leggere Talana. Torrat su laboratòriu “Sa Stalla”, pro is pitzinnos de  s’asilo

Talana. Èsitu laboratòriu in su tzentru polivalente pro is pipios de is elementares

Eris a merie, in su tzentru polivalente de Talana, s’Ufìtziu Limba Sarda e sa Biblioteca Comunale de Talana ant abrontadu unu laboratòriu dedicadu a is pipios de s’iscola elementare. S’atividade est istada partida in custa manera: una parte cun sa videoletura de unu contu pro minores a tìtulu “Is aventuras de una pudda” e una parte manuale cun s’album de is animales de istadda, chi is pitzinnos ant  coloradu e cumpletadu iscriende su nòmene de is pegos in sardu e in italianu. A s’acabbu de su laboratòriu is iscolaneddos, comente arregordu, s’ant  leadu a domo issoro su libriteddu. luego amus … Continua a leggere Talana. Èsitu laboratòriu in su tzentru polivalente pro is pipios de is elementares

Talana. Mèrcuris su 29 de maju su laboratòriu “Sa Stalla”, pro is iscolanos de  s’iscola primària

In sa programmatzione de is atividades de su beranu talanesu intrant peri is laboratòrios aparitzados dae s’Isportellu Linguìsticu Subracomunale. Mèrcuris su 29 de maju a ora de is 4 e mesu de merie, in sa biblioteca comuanale de sa bidda, difatis, gràtzias a s’agiudu mannu de sa Bibliotecària Rosslla Loi, ddoe at a èsseresu laboratòriu a tìtulu “Sa Stalla”, dedicadu a is pitzinnos de s’iscola primària (6-10 annos). S’atividade previdit una parte de videoletura cun sa proietzione de unu contu a tema bortadu in sardu dae s’operadore linguìsticu, e una parte manuale cun sa relaizatzione de un’album de disegnos cun … Continua a leggere Talana. Mèrcuris su 29 de maju su laboratòriu “Sa Stalla”, pro is iscolanos de  s’iscola primària

Autismu, in Itàlia corfidu unu pipiu ogna 77: calat s’edade de sa diagnosi, ma sos casos creschent

Martis coladu fiat sa die mundiale pro sa connoschèntzia de s’autismu, ocasione pro riflètere e aprofundire. Pro sos espertos unu primu “resurtadu positivu” est siguramente s’abbassciamentu de s’edade de sa prima diagnosi: in medas logos s’autismu s’iscoberit, difatis, in mèdia a inghìriu a sos 3 annos. Ma sa cosa chi donat pessamentu est su nùmeru de casos, in progressivu aumentu in Itàlia: segundu s’Osservatòriu natzionale chi faghet capu a s’Istitutu superiore de Sanidade, s’istimat chi “s’autismu corfat unu pipiu ogni 77”. E restant “importantes chistionas abertas”, de sa netzessidade de curas semper prus a mesura de cada patziente e de … Continua a leggere Autismu, in Itàlia corfidu unu pipiu ogna 77: calat s’edade de sa diagnosi, ma sos casos creschent

S’istòria de Chicheddu Serra,  su pipiu furadu dae Talana e leadu a Àfrica

Si est a beru ca sa memòria personale est un’elementu de importu mannu pro torrare a istantargiare s’istòria de una bidda, cussa de Talana non si podet fàghere sena remonare unu fatu capitadu a s’acabbu de is annos binti: sa fura de unu pipiu chi si naraiat Frantziscu Serra,  pro totus “Chicheddu”. Ascurta s’istòria Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos, su 30 de martzu de su 1928, de suncunas fiat mancadu de bidda. Totus si fiant postos a ddu chircare, amigos e parentes, familiares … Continua a leggere S’istòria de Chicheddu Serra,  su pipiu furadu dae Talana e leadu a Àfrica