Laboratòriu “Disegnamus una cantzone”, martis su 23 de cabudanni in Talana

Cras, martis su 23 de cabudanni 2019, in sa biblioteca comunale de Talana, S’Isportellu de sa Limba Sarda Subracomunale de Orthullè, cun s’agiudu de sa Bbilioteca Comunale de Talana, at a fàghere una faina pro is pitzocheddos de s’iscola primària (dae 6 a 10 annos) a tìtulu “Disegnamus una cantzone”. Su laboratòriu previdit su sèberu de una cantzone in limba sarda connota e chi pragat a is piseddos, poi s’ascurtu in a volume artu e pro finire sa relaizatzione de disegnos chi currispundant a su tema de su testu e a is printzipales sevuèntzias de su cumponimentu. A s’acabbu is … Continua a leggere Laboratòriu “Disegnamus una cantzone”, martis su 23 de cabudanni in Talana